فرم ها و آیین نامه های دانشجویان دکتری

فرم پیش دفاع رساله دکتری – گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل گردش كاري امور آموزشي مقطع دكترا- فرمهاي 430 مميزدار سرفصل های مصوب مقطع دکتری

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان دکتری

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلشناسی واکولوژی جنگل ورودی 1393 چارت دروس كارشناسي و کارشناسی ارشد دانشکده علوم جنگل برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری ورودی 93 فرم دروس انفرادی سرفصل­ های مصوب مقطع کارشناسی ارشد

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان کارشناسی

چارت درسی دانشکده علوم جنگل -گروه جنگلشناسی واکولوژی جنگل- گرایش جنگلداری شهری  چارت درسی دانشکده علوم جنگل -گروه جنگلشناسی واکولوژی جنگل- گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل نمودار پیش نیاز دروس دانشجویان ورودی 1389 تا 1394 نمودار پیش نیاز دروس دانشجویان ورودی 1395 به بعد چارت درسی جدید کارشناسی برای ورودی 95 به بعد سرفصل­ های […]

فرم ها و آیین نامه های دانشجویان کارشناسی

مدیریت

معاون دانشکده: دکتر علي قاسميان رتبه علمی: دانشيار گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ پست الكترونيكي: ghasemian@gau.ac.ir

مدیریت

آدرس اینترنتی دانشگاه ها و دانشکده های برتر جهان

نام دانشگاه آدرس اینترنت    Göttingen University http://www.uni-goettingen.de/en/faculty-of-forest-sciences-and-forest-ecology/19852.html University of Idaho http://www.uidaho.edu/cnr/frfs Michigan State University http://www.for.msu.edu/ Oregon State University http://www.forestry.oregonstate.edu/ University of Toronto http://www.forestry.utoronto.ca/ University of Helsinki http://www.helsinki.fi/forestsciences/ Tokyo University of Agriculture http://www.nodai.ac.jp/english/undergraduate/faculty/environment/forest.html Swedish University of Agricultural Sciences http://www.slu.se/en/faculties/s/ University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna https://www.wabo.boku.ac.at/en/ Nanjing Forestry University in China http://eng.njfu.edu.cn/ University […]

آدرس اینترنتی دانشگاه ها و دانشکده های برتر جهان

برنامه سخنرانی های علمی دانشجویان دانشکده علوم جنگل در هفته پژوهش

(الف) فهرست سخنرانی­های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جنگل در روز یکشنبه 25 آذرماه در سالن شهید شهریاری (به دو نفر برتر پس از ارزیابی دو عضو هیئت علمی جایزه اهدا می­گردد) (مدیریت جلسه: دکتر پارساخو و دکتر علی  عرب) کد نام و نام خانوادگی مقطع عنوان سخنرانی ساعت ارائه 1 غفار یلمه دکتری […]

برنامه سخنرانی های علمی دانشجویان دانشکده علوم جنگل در هفته پژوهش

گروه جنگلداری

این گروه آموزشی که با هدف فراهم آوردن زمینه پرورش افراد متعهد و متخصص در زمینه مدیریت و پایش منابع جنگلی در داخل کشور راه اندازی شده است، هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد و تاکنون تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین علوم جنگل ایران با استفاده […]

گروه جنگلداری

گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

گروه آموزشی جنگلشناسی و اکولوژی جنگل با هدف ارتقا سطح علمی و پرورش افراد متخصص در زمینه های بیولوژی جنگل (جنگل شناسی،اکولوژی جنگل،حفاظت و احیا جنگل،ژنتیک و اصلاح نژاد و خاک شناسی جنگل)راه اندازی و تاسیس گردید. هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد ،در حال حاضر با […]

گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

اعضای هیأت علمی

گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دکتر هاشم حبشی دکتر رامین رحمانی دکتر علیرضا علی عرب دکتر داوود آزادفر دکتر محمدرضا کاوسی دکتر وحیده پیام نور دکتر سید محمد واعظ موسوی گروه جنگلداری دکتر شعبان شتایی دکتر محمدهادی معیری دکتر جهانگیر محمدی …………. دکتر آيدین پارساخو ………………………………………………..

اعضای هیأت علمی

گروه جنگلداری

گروه جنگلداری این گروه آموزشی که با هدف فراهم آوردن زمینه پرورش افراد متعهد و متخصص در زمینه مدیریت و پایش منابع جنگلی در داخل کشور راه اندازی شده است، هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد و تاکنون تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین علوم جنگل ایران با […]

گروه جنگلداری