برگزاری سخنرانی­ علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، سخنرانی­ علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جنگل در روز سه ­شنبه 27 آذرماه در سالن شهید شهریاری برگزار شد. (مدیریت جلسه: دکتر واعظ موسوی) فهرست سخنرانی ها به شرح ذیل بود: کد نام و نام خانوادگی عنوان سخنرانی ساعت ارائه 1 دکتر رامین رحمانی تأثیر تاج درختان بلوط­ ایرانی بر […]

برگزاری سخنرانی­ علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل های سوزنی برگ دست کاشت استان گلستان

میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل­های سوزنی ­برگ دست­کاشت استان گلستان (فرصت ها و چالش ها) به مناسبت هفته پژوهش میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل­های سوزنی­ برگ دست­ کاشت استان گلستان (فرصت ها و چالش ها) در روز دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 8:30 الی 11:30 در سالن شهید شهریاری با حضور […]

برگزاری میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل های سوزنی برگ دست کاشت استان گلستان

جنگل آموزشی و پژوهشی

با توجه به اینکه علوم جنگل از علوم کاربردی محسوب می گردند، بدون آموزش عملی دانشجویان امکان پرورش کارشناسان زبده و کارامد در عمل امکان پذیر نمی باشد.  گذشته از این با توجه به اینکه تحقیقات جنگل معمولا فرآیندی طولانی بوده و دستیابی به یافته های جدید نیازمند فراهم سازی بستر و استفاده از مجموعه […]

جنگل آموزشی و پژوهشی

برگزاری کارگاه علمی تخصصی معرفی فعالیت های تولیدی و کسب و کارهای خرد برای دانشجویان علوم جنگل

به همت معاونت پژوهشی و مرکز کارآفرینی دانشگاه، کارگاه علمی – تخصصی معرفی فعالیتهای تولیدی و کسب و کارهای خرد در علوم و مهندسی جنگل در روز سه شنبه ساعت 9 الی 11 با حضور سرکار خانم دکتر وحیده پیام نور، آقای دکتر واعظ موسوی، آقای مهندس موسوی از مرکز کارآفرینی دانشگاه و جمعی از […]

برگزاری کارگاه علمی تخصصی معرفی فعالیت های تولیدی و کسب و کارهای خرد برای دانشجویان علوم جنگل