جلسه هم اندیشی دردانشکده تولید گیاهی

باسمه تعالی

جلسه هم اندیشی دردانشکده تولید گیاهی

 

 جلسه به دعوت رسمی دانشکده جهت هم اندیشی و
ارزیابی آموزشی و پژوهشی در پایان ترم همراه با پیشنهادات و راهکارها در تاریخ
دوشنبه 22 دیماه ساعت 10 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.در ابتدا رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم ، از تلاش
همکاران محترم در ارتقای آموزش و پژوهش دانشکده تشکر نموده سپس اهداف جلسه و کارهای انجام شده طی 6 ماه گذشته توسط
ریاست محترم و معاون محترم دانشکده ارائه گردید. بعد برخی همکاران محترم به بیان
مشکلات پیش رو دانشکده و ایجاد راهکار ها مطالبی بازگو نمودند.درخاتمه از نمایندگان
چهار گروه آموزشی در هفته پژوهش با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.  

2221222222223 2224