برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بوم گردی علمی در جنگل


به مناسبت هفته پژوهش کارگاه بوم گردی علمی در جنگل در روز سه شنبه 7 آذرماه 1396 ساعت 13 الی 15 در کلاس 204 برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر آزادفر عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل (مدرس کارگاه) مطالب ارزشمندی را راجع به اهمیت بوم گردی، فواید اقتصادی و نقش جوامع محلی ارائه نمودند.

.

438813525_45068