رونمایی از دو محصول دانشکده علوم جنگل (گروه جنگلداری) با حضور استاندار و ریاست دانشگاه


روز یکشنبه مورخ 5 آذرماه 1396 همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاورهای پژوهشی و فناوری استان گلستان و حضور استاندار (دکتر مناف هاشمی)، فرماندار و ریاست دانشگاه (دکتر نجفی نژاد)، از دو محصول علمی دانشکده علوم جنگل (گروه جنگلداری) با عنوان دستگاه هیدروسیدر (طراح و سازنده: دکتر آیدین پارساخو) و نانوسیلیس (تولید کننده: دکتر آیدین پارساخو) رونمایی به عمل آمد.

 

.

1511690439_x_8

1511690489_x_10

1511690406_x_13

434324405_277435