گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

گروه آموزشی جنگلشناسی و اکولوژی جنگل با هدف ارتقا سطح علمی و پرورش افراد متخصص در زمینه های بیولوژی جنگل (جنگل شناسی،اکولوژی جنگل،حفاظت و احیا جنگل،ژنتیک و اصلاح نژاد و خاک شناسی جنگل)راه اندازی و تاسیس گردید. هر ساله در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد ،در حال حاضر با داشتن شش آزمایشگاه تخصصی  اکولوژی جنگل، خاکشناسی جنگل، آسیب شناسی جنگل(حشره شناسی جنگل-قارچ شناسی جنگل)، بیوتکنولوژی جنگل، بذر و نهال درختان جنگلی، کشت بافت و اصلاح بذور درختان جنگلی و شش عضو هیات علمی به فعالیت آموزشی و پژوهشی  خود ادامه می دهد. هم اکنون دکتر داود آزادفر مدیریت این گروه را به عهده دارند.

اعضای هیات علمی این گروه شامل :

نام و نام خانوادگی رتبه علمی تخصص آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیک

رامین رحمانی

دانشیار اکولوژی جنگل دكتري تخصصي

rahmani@gau.ac.ir

محمد رضا کاووسی

دانشیار

پاتولوژی جنگل دكتري تخصصي kavosi.reza66@gmail.com

داوود آزادفر

دانشیار بيوتكنولوژي جنگل دكتري تخصصي azadfar.d@gmail.com

هاشم حبشی

استادیار خاکشناسی جنگل دكتري تخصصي Habashi@gau.ac.ir

وحیده پیام نور

دانشیار اصلاح نژاد و تکولوژی بذر دكتري تخصصي Mnoori_56@yahoo.com

علیرضا علی عرب

استادیار جنگلکاری و احياء اکولوژیک جنگل دكتري تخصصي

aliarab@gau.ac.ir

سید محمد واعظ موسوی

استادیار جنگلشناسی دكتري تخصصي Waezmousavi@gau.ac.ir