نمایش و تحلیل مستند احداث باغ جنگل به روش پرماکالچر (کشت پایا)

مرکز کارآفرینی دانشگاه، با همکاری انجمن علمی دانشکده علوم جنگل، نمایش و تحلیل مستند احداث باغ جنگل به روش پرماکالچر (کشت پایا)، رور دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در سالن شهید شهریاری دانشکده برگزار گردید.

این جلسه که با حضور و تحلیل دکتر سید محمد واعظ موسوی و دکتر آیدن پارساخو و وحیده پیام نور. و دکتر علیرضا علی عرب اعضای هیات علمی دانشکده برگزار گردید که در حین و انتهای پخش مستند به نقطه نظرات و تحلیلهای مهم در این زمینه پرداختند.