تولید محلول ضد گرد و غبار جاده های جنگلی و سامانه اسپری محلول توسط عضو هیئت علمی گروه جنگلداری

محلول ضد گرد و غبار جاده های خاکی DS-300 و سامانه اسپری محلول توسط عضو هیئت علمی گروه جنگلداری اقای دکتر آیدین پارساخو عملیاتی شد.

این سیستم متشکل از 8 نازل با عرض پاشش 5/3 متر جهت کنترل گرد و غبار جاده­ های جنگلی خاکی و شن­ریزی شده کاربرد دارد.