برگزاری میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل های سوزنی برگ دست کاشت استان گلستان

میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل­های سوزنی ­برگ دست­کاشت استان گلستان (فرصت ها و چالش ها)

به مناسبت هفته پژوهش میزگرد تخصصی الگوهای مدیریت و توسعه جنگل­های سوزنی­ برگ دست­ کاشت استان گلستان (فرصت ها و چالش ها) در روز دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 8:30 الی 11:30 در سالن شهید شهریاری با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده علوم جنگل آقایان دکتر رحمانی، دکتر آزادفر، دکتر معیری، دکتر شتایی، دکتر حبشی و دکتر عرب و همچنین حضور آقای مهندس سید هاشم موسوی نژاد عضو شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و آقای دکتر شیرزاد محمدنژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و آقای مهندس شاهرخ جباری برگزار شد.

در این نشست راهبردهای موثر برای بهره مندی از قابلیت ها و استفاده بهینه از خدمات اکوسیستمی جنگل های سوزنی برگ دست کاشت همراه با کسب منفعت اقتصادی از این قبیل جنگلکاری ها مورد بررسی قرار گرفت.