برگزاری جلسه سخنرانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دبیرستان ها به مناسبت هفته پژوهش

امروز شنبه مورخ 24 آذرماه 1397 به مناسبت آغاز هفته پژوهش جلسه سخنرانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دبیرستان­ها با حضور خانم مهندس مژگان ظهریبان دانشجوی مقطع دکتری گروه جنگلداری در مدرسه دخترانه شاهد شهرستان گرگان برگزار گردید. ایشان ابتدا در مورد پژوهش و اهمیت آن در علوم انسانی و تجربی مطالبی را خدمت دانش­آموزان ارائه دادند و سپس به اهمیت پژوهش در نوآوری و کارآفرینی اشاره کردند. همچنین ایشان به معرفی دانشکده علوم جنگل و گرایش های مربوطه پرداختند و در پایان جلسه پرسش و پاسخ با دانش آموزان برگزار شد.