برگزاری مراسم بازدید دانش ­آموزان دبیرستانی شهرستان گرگان از دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش

همزمان با آغاز هفته پژوهش مراسم بازدید دانش ­آموزان دبیرستانی تیزهوشان دخترانه و پسرانه شهرستان گرگان از دانشکده علوم جنگل انجام شد. در این مراسم از آزمایشگاه های مهندسی جنگل، خاکشناسی و اکولوژی جنگل و همچنین گلخانه دانشکده بازدید به عمل آمد. در ابتدا آقای دکتر پارساخو به نمایندگی از دانشکده علوم جنگل به معرفی دانشکده و گرایش­های آن پرداخته و سپس آزمایشگاه مهندسی جنگل و تکنولوژی­های نوین در رشته علوم و مهندسی جنگل را به دانش­آموزان معرفی نمودند. در بخش بعدی این دیدار خانم دکتر رفیعی در رابطه با آزمایشگاه خاکگشناسی و اکولوژی جنگل به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان آقای دکتر زمانی گزارشی را درباره گلخانه دانشکده و شرح کار آن ارائه دادند.