برگزاری سخنرانی علمی دانشجویان دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی­ علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی دانشکده علوم جنگل به مناسبت هفته پژوهش به شرح ذیل برگزار گردید:

فهرست سخنرانی­های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جنگل در روز یکشنبه 25 آذرماه در سالن شهید شهریاری

کد نام و نام خانوادگی مقطع عنوان سخنرانی ساعت ارائه
1 غفار یلمه دکتری ارزیابی استانداردهای فنی بخشی از جاده­های جنگلی سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا 13:30-13
2 حسان علی دکتری تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در جنگل عرب داغ استان گلستان 14- 13:30
3 مژگان ظهریبان دکتری استخراج مدل ارتفاعی تاج پوشش با استفاده از داده­های Tandem-X 14:30- 14
4 ایوب رضایی مطلق دکتری تأثیراختلاط نانورس و خاکستر ساقه نی درتثبیت بستر خاکی ریزدانه راه‏های جنگلی 15- 14:30
5 پروین باقری­فر دکتری معرفی، روش­های نگهداشت، پرورش و کشت بافت درخت خرما 15:30- 15

 

در پایان به دو نفر برتر آقای مهندس ایوب رضایی مطلق و خانم مهندس مژگان ظهریبان پس از ارزیابی دو عضو هیئت علمی جایزه اهدا شد.

 

 فهرست سخنرانی­های علمی در روز چهارشنبه 28 آذرماه در سالن شهید شهریاری

کد نام و نام خانوادگی مقطع عنوان سخنرانی ساعت ارائه
1 گوهرالشریعه شهمرادی ارشد بررسی مروری کارکرد برخی مواد پلیمری و غیرپلیمری در کنترل گرد و غبار جاده­های جنگلی 13:45-13:30
2 عبدالحلیم سقر ارشد نگهداشت و پرورش جنگل­ نورسته 14- 13:45
3 محسن کریمی کارشناسی شناسایی گونه­های علفی و درختچه­ای کف جنگل شصت­کلا 14:15- 14
4 فریبا سبزی کارشناسی تهیه لیست گونه­های درختی و درختچه­ای فضای سبز گرگان 14:30- 14:15
5 نیما محمودی و مهران صالحیان کارشناسی بررسی جامعه­شناسی رفتار گردشگران در مورد روشن کردن آتش و تبرزنی در جنگل النگدره 14:45– 14:30
6 ملیحه ثباتی کارشناسی جمع­آوری اطلاعات آتش­سوزی دو سال (96-95) استان گلستان 15- 14:45
7 جلال عجم ارشد ترسیب کربن 15:15- 15

 

به دو نفر برتر آقای مهندس جلال عجم و خانم فریبا سبزی پس از ارزیابی دو عضو هیئت علمی جایزه اهدا گردید.