برگزاری کارگاه آموزش پرورش نهال بلوبری

به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه و مشاورین کارآفرینی سرکار خانم دکتر پیام نور و آقای دکتر پارساخو کارگاه آموزش پرورش و تکثیر نهال بلوبری توسط آقای مهندس محمد امین میر دانشجوی بیوتکنولوژی دانشکده تولیدات گیاهی در دانشکده علوم جنگل برگزار گردید. ایشان به عنوان کارآفرین موفق در این زمینه، نکاتی را راجع به اهمیت درخت بلوبری و خواص دارویی و غذایی ان عنوان نمودند. سپس به ارزش اقتصادی این گیاه اشاره نموده و قیمت بالای نهال و میوه بلوبری را دلیل ورود به این حوضه عنوان کردند. ارزش اقتصادی یک نهال گلدانی یکساله 80 هزار تومان و هزینه تولید 40 هزار تومان عنوان شد. قیمت هر کیلو میوه بلوبری نیز حداقل 400 هزار تومان براورد می شود. در این کارگاه نحوه تهیه خاک مناسب و چگونگی تهیه بذر و تیمارهای لازم تا جوانه زنی بلوبری مطرح گردید.

گیاهان بلوبری (Vaccinium) برای رشد به شرایط خاصی نیاز دارند، بدون این شرایط گیاه بلوبری قادر نیست رشد خوبی داشته باشد. در حقیقت، گیاه بلوبری در صورتی که در طول زمستان در معرض دمای زیر 7 درجه سانتی گراد قرار نگیرد نمی‌تواند میوه تولید کند. به این دما “ساعت سرما” گفته می‌شود. تعداد ساعات سرمای مورد نیاز برای هر گونه بلوبری متفاوت است. برخی از گونه های بلوبری فقط به 150 ساعت سرما در طول زمستان نیاز دارند ولی برخی دیگر به 800 ساعت سرما در طول زمستان نیاز دارند.