برگزاری نشست و جلسه هم اندیشی زراعت چوب پالونیا در استان گلستان

در راستای هماهنگی زراعت چوب گونه پالونیا فورتونی جلسه هم‌اندیشی توسط دانشکده‌های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و باحضور کارشناسان مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در سالن اجتماعات جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا برگزار شد.

رئیس دانشکده‌های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ در این خصوص گفت: گونه پالونیا فورتونی به دلیل سریع‌الرشد بودن و تامین نیازهای چوبی استان و کشور در مدت کم، گونه مناسب کاشت درنظر گرفته‌شده است.

دکتر آزادفر تاکید کرد: همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی و خارج نشدن ارز از کشور و تامین منابع سلولزی مورد نیاز کشور در قالب طرحهای پایلوت ۲ تا ۱۰ هکتاری در خارج از رویشگاههای جنگلی استان گلستان، این گونه انتخاب شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که نواحی اکولوژیک قابل کشت پالونیا فورتونی استان گلستان در قالب یک طرح مشترک معرفی شوند.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک دبیرخانه طرح زراعت چوب پالونیا در استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مستقر خواهد شد و کارگروه اجرایی شدن این طرح نیز با همکاری این دانشگاه و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل می‌شود.

وی اعلام کرد: درخت پالونیا فورتونی از درختان سریع الرشد بومی کشور چین بوده که نزدیک به ۳۰ سال پیش وارد کشور شده و تحقیقات سازگاری، تکثیر و رویش آن در دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شده است.

شایان ذکر است: در شرایط عادی یک درخت پالونیا در سن ۵ سالگی به ارتفاع بیش از ۸ متر و قطر ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر رسیده و حجم چوب قابل استفاده آن حدوداً ۱ تا ۲ مترمکعب خواهد بود که از سال پنجم به بعد مورد بهره‌برداری صنعتی قرار می گیرد بنابراین به علت سریع الرشد بودن می تواند در تامین نیاز کشور به چوب و فرآورده‌های چوبی نقش موثری داشته باشد.