معرفی تکنیک هیدروسیدینگ در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان

در این جلسه که در تاریخ 8/11/97 با موضوع بهره گیری از توان علمی دانشگاه ها در توسعه شهر و حفظ محیط زیست در محل شورای اسلامی شهر گرگان برگزار شد، تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (آقای دکتر هاشمی رئیس مرکز رشد دانشگاه، آقای دکتر امینی، آقای دکتر میکائیلی، آقای دکتر پارساخو و آقای مهندس رستاقی) حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه دکتر هاشمی مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ارائه گزارشی از  فعالیت ها و عملکرد این مرکز پرداخت و بر ضرورت حمایت این مرکز از ایده های ارائه شده شهروندان و بررسی توسط متخصصین جهت کابردی کردن آن و ارزیابی فضای کسب و کار تاکید کرد.

سپس دکتر پارساخو عضو هیئت علمی دانشکده علوم جنگل به معرفی روش هیدروسیدینگ و هیدرومالچینگ جهت ایجاد فضای سبز و مبارزه با آلودگی­های محیطی پرداختند.

در ادامه این جلسه از دکتر پارساخو به عنوان مخترع حوزه فضای سبز و عمران گرگان تجلیل به عمل آمد.