دریافت تندیس سیمین و اعتبار نامه مدیر شایسته ملی توسط کارمند دانشگاه

مهندس علی اکبر محمد علی‌پورملکشاه مدیر طرح جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی  ومنابع طبیعی موفق به دریافت تندیس سیمین و اعتبار نامه مدیر شایسته ملی از مرکز پژوهش و آموزش مدیرت ایران که چهارم بهمن ماه در تالار وزارت کشور برگزار شد گردید.

لازم به ذکر است فرایند انتخاب مدیران دستگاه های دولتی و خصوصی و سایر نهادها توسط مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران با توجه به سوابق پژوهشی و مدیریتی و.. پس از ارزیابی دبیرخانه دائمی کنگره در مراسم اجلاس به صد مدیر شایسته ملی کشور اعطا گردید.