تقدیر از طرح عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی سال ۱۳۹۷

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرح دکتر شعبان شتایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در بررسی اطلاعات مکانی و توصیفی واحدهای صنعتی و معدنی استان گلستان براساس نقاط جغرافیایی و ایجاد پایگاه GIS به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی در سال ۱۳۹۷  تقدیر به عمل آورد.

در متن لوح تقدیر آمده است: نظر به تلاش‌های مستمر جنابعالی در ارتباط صنعت و دانشگاه و فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه و استفاده‌ی مطلوب از فرصت‌های این عرصه جهت عرضه فناوری و تبدیل علم به عمل، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر این وزارت از طرح فوق به عمل می‌آید.

امید آن داریم، حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه، با دستان توانایتانف بیش از پیش تقویت شود، از خداوند متعال برای جنابعالی، موفقیت روز افزون و بهروزی مسألت داریم.