برگزاری کارگاه میدانی چگونگی احداث نهالستان های جنگلی

به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشکده علوم جنگل “کارگاه میدانی چگونگی احداث نهالستان های جنگلی” در روز چهارشنبه یکم خرداد ماه 1398 در نهالستان روستای کریم آباد گرگان برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه آقای مهندس کریم آبادی به عنوان کارآفرین موفق در تولید و عرضه نهال به آموزش چگونگی ایجاد نهالستان، فضای مورد نیاز، آماده سازی بستر (گلدانی و زمین)، خاک (خاک معمولی، ماسه و کود)، سیستم آبیاری (مه پاش، آب پاش و قطره ای) پرداختند.

گلکده بابا اکبر واقع در روستای کریم­آباد در شمال شهرگرگان می باشد. این گلکده توسط آقای رسول کریم­آبادی که مالک این نهالستان است اداره و مدیریت می شود. مساحت این نهالستان حدودا 27000 مترمربع بوده و بخشی از آن اجاره ای است. دراین نهالستان گل و گیاهان زینتی و برخی گونه های درختی و درختچه­ای تولید می­شود.

موضوعات آموزشی در نهالستان:

 1. اهمیت جنگل و محیط زیست ازنظر اکولوژیکی و اقتصادی
 2. ضرورت ایجاد نهالستان
 3. الف) سهولت تولید نهال
 4. ب) ارزش اقتصادی بیشتر نسبت به جنگل
 5. کنترل تناسب اقلیم برای تولید نهال مورد نظرو ایجاد شرایط دمایی، رطوبت و نور مناسب
 6. کنترل کیفیت زمین و خاک مورد استفاده از لحاظ حاصل­خیزی و بافت
 7. انجام تیمارهای لازم و آبیاری برای خاک و بذردر زمان مناسب قبل از کاشت
 8. کاشت بذر و قلمه در زمان مناسب
 9. کنترل تراکم مناسب برای کاشت بذر و همچنین انتخاب درست گلدان و سطح مناسب برای کاشت
 10. آبیاری و تیمارهای لازم بعد از کاشت و حذف علف های هرز
 11. محلول­پاشی مواد غذایی
 12. کنترل آفت و بیماری با سموم
 13. نحوه­ی انتقال نهال و زمان مناسب آن، تعداد و تراکم نهال­ها برای جابجایی به سطح یا گلدان­های بزرگ­ترو همچنین رعایت فاصله ی کاشت مناسب
 14. آموزش قلمه­زدن با ریشه و ساقه و نحوه­ی کاشت آن­ها
 15. استفاده از سیستم آبیاری مناسب( در این نهالستان از سیستم آبیاری مه­پاش برای خزانه بذر و نونهال ها و همچنین سیستم آبیاری قطره­ای و بارانی برای نهال­ها استفاده شد)
 16. و در نهایت کندن و فروش نهال: نهال ریشه لخت و گلدانی باید دارای حجم مناسبی از ریشه­های اصلی و فرعی باشد. اگر نهال به­صورت ریشه لخت به فروش می­رسد باید در فصل خواب نهال این کار صورت گیرد و نهال­های گلدانی را می­توان در هر فصلی جابجا کرد.