چاپ خلاصه مقالات نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت ها و چالش ها

لطفا برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک نمایید:

چاپ خلاصه مقالات نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت ها و چالش ها

هیات داوران و فهرست مقالات

ارائه شفاهی

ارائه پوستری