اعزام عضو هیات علمی دانشکده علوم جنگل جهت تدریس در دانشگاه کوردوبا اسپانیا

با موافقت و همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر سیدمحمد واعظ موسوی عضو هیات علمی دانشکده علوم جنگل  به دعوت دانشکده کشاورزی و مهندسی جنگل دانشگاه کوردوبا اسپانیا به عنوان استاد مدعو در دانشگاه مذکور حضور یافته و به تدریس درس جنگلشناسی اکوسیستم های معتدله در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری آن دانشگاه پرداختند. دانشگاه کوردوبا جزه سه دانشگاه برتر اسپاانیاست در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی جزء صد دانشگاه برتر جهان می باشد که حدود 18 هزار دانشجو دارد که در رشته جنگل بیش از 80 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیل می کنند. با هماهنگی که با مدیر گروه جنگل آن دانشکده انجام گرفت مقرر گردید بین دو دانشکده همکاریهای گسترده تری در آینده انجام گیرد.