برگزاری نشست صمیمی حجت الاسلام طاهری مسئول دفتر نهاد رهبری با اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

نشست صمیمی حجت الاسلام طاهری مسئول دفتر نهاد رهبری با اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ در روز یکشنبه ساعت 10 الی 12 در سالم شهید شهریاری برگزار گردید. در این نشست حضار از دغدغه های فرهنگی سخن به میان آورده و به ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداختند.