کارگاه آموزشی نرم افزار تشخیص گونه های درختی درختچه ای برگزار شد

به همت انجمن علمی دانشکده علوم جنگل و با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه، کارگاه آموزشی نرم افزار تشخیص گونه ­های درختی درختچه­ ای در دانشکده علوم جنگل  پنج شنبه 23 آبان برگزار شد

همچنین جهت بازدید و عملیات میدانی و اجرایی این نرم افزار به باغ گیاهشناسی جنگل شصت­ کلاته و با حضور جمعی از دانشجویان رشته های مختلف کارشناسی و تحصیلاات تکمیلی  دانشگاه برگزار گردید. ضمنا مدرس این دوره آموزشی اقای دکتر واعظ موسوی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم جنگل بوده اند.