برگزاری کارگاه معرفی ژئواستاتیستیک برای دانشجویان علوم و مهندسی جنگل

در روز دوشنبه مورخ 18 آذرماه 1398 و سومین روز هفته پژوهش کارگاه آموزشی معرفی ژئواستاتیستیک توسط اقای دکتر هاشم حبشی و با همکاری دانشکده علم جنگل برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضور داشتند، دکترحبشی ضمن معرفی نرم افزارGS+ و کاربردهای این نرم افزار درآمار مکانی، به آموزش و کار عملی با این نرم­افزار پرداخت، در این راستا درونیابی داده­های مکانی، روش تجزیه و تحلیل نقشه و داده­های خروجی با استفاده از این نرم­افزار آموزش داده شد.