دانشکده علوم جنگل


عناوین طرحهای اولویت دار صندوق حمایت از پژوهشگران

دوشنبه 18 بهمن 1395

اخبار دانشکده

عناوین طرحهای اولویت دار رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

مدیریت،آموزش و ترویج کشاورزی

1.تهیه و تدوین شاخصهای ممیزی در علوم کشاورزی ایران 2. ضعف ها در زمینه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اقتصاد کشاورزی و ارائه راهکارها 3.چالش¬های اخلاقی و علمی در آموزش¬های مهندسی کشاورزی و ارائه راهکارها 4. چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی با توجه به پایداری روستاها و ایجاد اشتغال 5. اولویت ها و روشهای بهینه استفاده از بودجه های تعلق گرفته به امور آبادانی و توسعه روستاهای کشور 6. اصلاح روشهاي آموزش و ترویج كشاورزي و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری 7. چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز کشور به نحوی که پایدار باشند و مشکل اجتماعی به وجود نیاید 8. روشهای خود اتکا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی شهری مثل غلات، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزیجات و میوه های محلی 9. چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامین مواد اولیه بهتر و فراوری مواد اولیه بهتر و عرضه در محلهای گردشگری کشور 10. چگونگی و روشهای بسترسازی برای تشکیل شورای گفتمان آب برای بهره برداران (به ویژه کشاورزان) بالادست و پائین دست حوضه های آبخیز (به ویژه رودخانه ها) برای تقویت تعامل و فهم مشترک 11. شناسايي و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي و حقوقي مربوط 12. روشهاي تحقق مديريت و ارزيابي مشارکتي و توانمند سازي و فرهنگ سازي در منابع پايه کشور (آب و فاضلاب، خاک، گياه و هوا)

صنايع غذايي، تغذيه و سلامت مواد غذايي

1. چگونگی کنترل کیفیت و سلامت غذا با استفاده از بخشهای دولتی و خصوصی برای بهبود و ارتقاء سلامت جامعه 2. بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه آن 3. تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده های غذایی کشاورزی 4. فرآوری محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه 5. تولید دمنوشهای مناسب و فرحبخش با استفاده از گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای تولیدی در نقاط مختلف کشور و بررسی چگونگی جایگزین کردن آنها به جای چای معمولی 6. چگونگی رونق تولید داروهای گیاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهای گردشگری کشور 7- تولید مواد اولیه و واسط با ارزش افزوده بالا از مواد اولیه کشاورزی و همچنین با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی 8- کاهش ضایعات تولید، حمل و نقل و فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی 9- تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه، واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصولات بومی و ملی(افزودنی ها، پایدار کننده ها، روغن، شیرین کننده ها و ...) در جهت اقتصاد مقاومتی 10- صنعتی کردن روش تولید و بسته بندی محصولات بومی با مزیت رقابتی بین المللی و توجه به زیست تخریب پذیری مواد بسته بندی 11- توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از آبهای معدنی به منظور ارز آوری برای کشور 12- پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه های فرآوری جدید محصولات کشاورزی 13- ارتقاء کیفیت و سلامت نان های سنتی ایران 14- روش های تشخیص سریع نگهدارنده های شیمیایی در فراورده های غذایی 15- الگو سازی و نمونه سازی واحد های فناوری محصولات با ارزش افزوده بالا با توجه به مواد اولیه، پتانسیل ها و ظرفیتهای بومی هر منطقه 16- اصلاح الگوی تغذیه در جهت سلامت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزی 17- استفاده از نانو تکنولوژی در فرآوری و بسته بندی مواد غذایی 18-راهکارهای ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل های تولیدی کشور و توجه به محصولات استراتژیک 19- روشهای کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل، نگهداری و بسته بندی و ...

اقتصاد کشاورزی

1-مقایسه ارزیابی اقتصادی و بازاریابی تولید چای سبز به جای چای سیاه در ایران 2-قیمت گذاری صحیح آب، برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف با رعایت ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و واحدهای تولیدی مختلف 3-شناسايي و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستايي و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي اقتصادي و حقوقي مربوط به آنها 4-روشهاي ارتقاء سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و شناسايي ظرفيتهاي توليد و رقابت پذيري محصولات و بازارهاي هدف 5-روشهاي بهبود مديريت توليد و مصرف در بخش کشاورزی 6-نحوه ايجاد امنيت اقتصادي و اثربخشي آن در روند توسعه کمي و کيفي در بخش کشاورزي و توسعه منابع کشور

منابع طبيعي و مرتع

1- آزمون مواد مختلف مطرح شده توسط شرکت های داخلی و خارجی جهت تثبیت تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جهت کاهش اثرات ریزگردها در کانون های بحرانی مختلف 2- بهترین روش اصلاح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی 3- معرفی گونه های مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزی خاک های مرتعی 4- معرفی روش های مختلف مبارزه با فرسایش (بیولوژی، مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاک های مختلف 5- تعیین نیاز آبی گیاهان مرتعی و بیابانی

آب و آبخیزداری

1. روشهای عملی آبیاری با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوی که شوری خاک افزایش نیابد 2. مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصارف آن 3. مدیریت و بهره برداری صحیح از آبهاي غير متعارف 4. چگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید 5. روشهای بهینه تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آب خوان داری دشتهای مختلف 6. چگونگی استفاده از مدیریت مردمی برای ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری 7. بهینه سازی روش های سنتی و استفاده از روشهای علمی بهره برداری از سیلاب ها 8. چگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف سالانه آب برای رفع بحران منابع آبی زیرزمینی با رعایت مشکلات اجتماعی آن 9. تعیین نیازهای آبی گیاهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگی تامین آب آنها به صورت پایدار 10. روشهای بهینه استفاده از آب باران در شهرها برای استفاده در فضای سبز و پارکها 11. مطالعه و بررسی روشهای مناسب برای ذخیره نزولات در مراتع برای تامین آب دام و وحوش و نقاطی که نیاز به استقرار و تقویت درختچه ها و درختان تثبیت کننده خاک وشن هست 12. بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهای تولیدی کشاورزی و حفظ رطوبت در خاک 13. راهکارهای کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها, دریاچه ها, تالابها, استخرهای بزرگ مزارع) 14. استفاده از ابر جاذبها در خاک به منظور افزایش بهره وری آب در کشاورزی و فضای سبز 15. تعیین مقدار آب مجازی محصولات وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادی به تفکیک هر محصول ضمن، ارایه سیاستهای واردات و صادرات این محصولها 16. بهینه سازی تصفیه پساب در بخش کشاورزی و مصارف صحیح آنها 17. پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهای کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوری 18. روشهاي کاهش آلاینده ها در پساب های مختلف و زه آب های کشاورزی 19. روشهای فناورانه افزایش کارایی آب در بخش های مختلف مصرف 20. توسعه فناوری های آب شیرین کن به ویژه با استفاده از انرژی خورشیدی، بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده مجدد از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب های شهری، صنعتی،کشاورزی و آب های شور 21. ارایه و بهبود روش های کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تالاب ها) و در سطح اراضی 22. بهبود روش های افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی، آلی ،نانو،کم خاک ورزی و بی خاک ورزی 23. استفاده از گیاهان و باکتریها برای کاهش آلودگی آب و خاک 24. بهبود کیفیت آبهای شور با استفاده از روشهای زیست فناوری 25. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی،

آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مدیریتی خاک

1-حفظ و اصلاح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پایدار 2-روشهای بهینه استفاده از پسماندهای زراعی باقیمانده روی زمین به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و رطوبت خاک 3-بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تهدیدها، چالش ها وراهکاره 4-بررسي اثرات انواع مالچ در بين رديف هاي درختان و محصولات ردیفی برای کاهش تبخیر و بهتر کردن کیفیت خاک و مقایسه آن با لایه های پلاستیکی از نظر کارایی و محیط زیستی 5-انتخاب گونه های درختی و درختچه ای برای جنگل کاری سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی 6- سنجش توان تولید و حاصلخیزی خاک برای توسعه جنگل ها و مراتع 7-ارزیابی اقتصادی تجارت کربن و اقتصاد سبز 8-روش های افزایش ترکیبات آلی خاک در مناطق مختلف کشور 9-ساخت و تولید کود های آهسته رهش (SRFs) برای کاهش هدررفت کودها و افزایش محصول

مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی

1-طراحی وساخت ماشینهای آماده سازی بستر و کشت نهال های خاص برای جلوگیری از حرکت خاک وشنهای روان در مناطق خشک ونیمه خشک کشور 2-طراحی و ساخت ادوات و ابزارهای مناسب براي عملیات کاشت, داشت, برداشت و پس از برداشت واحدهاي كوچك كشاورزي ايران 3-توسعه فناوريهاي نوين، بهبود مکانيزاسيون و روشهاي کاهش مصرف انرژي در کشاورزی با تأکيد بر انرژيهاي تجديدپذير 4-روشهای مناسب استفاده از پسماندهای محصولات کشاورزی برای تولید علوفه، تولید انرژی و یا افزودن به خاک به عنوان کود 5-توسعه و بهینه سازی فناوریهای برداشت محصولات زراعی و باغی در واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی 6-طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازی فعالیتهای برداشت و پس از برداشت برای واحد های کوچک کشاورزی

علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ

1-بررسی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و صنایع چوب جهت تولید انرژی، کاغذ و چندسازه های لیگنوسلولزی 2- بهینه سازی روشهای تولید، بهره برداری و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازی الگوی مصرف آن 3-مطالعه روشهای بهینه استفاده از سرشاخه های باقیمانده از روشهای مختلف هرس درختان و درختچه ها 4-باز طراحی واحدهای تولید مقوا از پسماندهای کاغذ ضمن رعایت مصرف بهینه آب، انرزی و محیط زیست 5-ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوری 6-تدوین اندازه های اسمی و کیفیت برای چوبهای کشوری و وارد اتی 7-بررسی الگوی مصرف چوبهای مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی 8-بررسی عاری سازی چوبهای وارد اتی از عوامل آفات و بیماریها 9-بهینه سازی تبدیل اولیه گرده بینه های استحصالی با هدف نهادینه کردن کلاسه بندی مصارف چوب در صنایع تولید عمده محصولات چوبی و تعمیم آن برای واردات اقلام چوب 10- اجرایی کردن فراوری و مصارف پسماندهای بهره برداری در طرح های جنگلداری و ایجاد ارزش افزوده برای پیشگیری از زیان عمده ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی 11- استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازی در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده بالا

گیاهپزشکی

1-شناسایی، بررسی بیولوژیک، تعیین خسارت و مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز 2- مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز با استفاده از روشهای مختلف زراعی، بیولوژیک، آفتکشهای معدنی و کم خطر 3-تحقیق در زمینه تولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک، نهاده های غیر شیمیایی و آفت کشهای کم خطر 4-بررسی استفاده از روشهای تلفیقی مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه های تولیدی 5-بررسی استفاده از تغذیه متعادل گیاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها 6-بومی سازی دانش پرورش و تولید انبوه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصولات کشاورزی 7-روشهای تشخیص سریع و بازداری و کنترل تولید مایکوتوکسینها در محصولات زراعی ، باغی و انباری 8-تعيين حداکثر میزان مجاز (MRL) مهمترین آفت کشهای مورد استفاده در محصولات استراتژیک کشاورزی و ارایه روش های تشخیص سریع 9- شناسایی، حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور(گونه های گیاهی، قارچی، باکتریایی و حشره ای) کشور 10-بررسی تاثیر کشاورزی حفاظتی بر وقوع و شیوع بیمار گرها و آفات گیاهی 11-بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهای بومی و وارداتی در برابر بیمار گرهای مهم گیاهی 12-بررسی تغییرات اقلیم بر وقوع و شیوع بیماریها و آفات مهم گیاهان و روشهای مدیریت آنها 13-اجرای طرح های کاربردی عملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عوامل کنترل بیولوژیکی دیگر نظیر باکتری ها در شرایط گلخانه و مزرعه

زراعت و باغبانی

1- شناسایی، حفاظت و بهره برداری اقتصادي از ذخاير ژنتیکی کشور 2- تولید لاین های سبزی های مهم کشور وبذور آنها 3- شناسایی و معرفی گیاهان غله ای و علوفه ای مقاوم به کم آبی 4- تحقیق در جهت تهیه و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری های گیاهی در محصولات استراتژیک 5- چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جای آن افزایش عملکرد در واحد سطح به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید و استفاده از روشهای مختلف و استفاده از الگوی کشت و به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری مناسب ضمن رعایت اقتصادی بودن آن 6-چگونگی انتقال کشت های فضای باز به گلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با استفاده از حمایت های لازم برای این تغییر 7- شناسايي گياهان زراعی،علوفه اي و دارویی شورزيست در مناطق مختلف كشور وتعیین شرایط لازم برای تولید این نوع گیاهان 8- شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به خشکی که دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و یا ارزآوری دارند، برای تولید در نقاط مختلف کشور و شرایط تولید آنها 9-تعیین الگوی کشت منطقه ای با توجه به پتانسیل آب، خاک و شرایط اقتصادی-اجتماعی و اقلیمی 10- روشها ی گسترش تولید گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و معطر 11-راهکارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با نگرش به آب مجازی 12-دستیابی به پروتکل تجاری تکثیر ارقام میوه برتر کشور (پسته، بادام، انار،گلابی،گردو،انجیر، سیب،انگور و ...) 13- شناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه 14- عاری سازی ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماری بمنظور افزایش عملکرد و تولید 15-تولید لاین های سبزی های مهم کشور(جالیزی ها:"هندوانه،خربزه،خیار،طالبی" سیب زمینی سانان: "گوجه فرنگی،فلفل،بادمجان" سایرین: هویج،تربچه،کرفس، کلم و کاهو) 16-تولید بذور F1 سبزی های مهم کشور 17-تولید لاین گل های مهم کشور (لاله،لاله واژگون، بنفشه، شب بو و ...) 18-بررسی مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی, ادویه ای و معطر و چگونگی توسعه این محصولات در واحد های تولیدی کوچک, کوهپایه ها 19-بررسی امکان کشت های جایگزین (Alternative Crop) برای دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزی دارند. 20-شناسایی و انتخاب گیاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشکی فضای سبز به عنوان جایگزینی برخی از گیاهان و درختان حساس به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور. 21-راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی درختان میوه 22-راهکارهای تولید گلخانه ای جایگزین روشهای معمول و استفاده از محصولات جایگزین برای کاهش مصرف آب 23-روشهای بهینه سازی تولید گیاهان تثبیت کننده ریزگردها بر اساس تعمیم روش سازگاری آنها به شوری و کم آبی جهت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی 24- تحقیقات تبدیل کشت های نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج، توتون، جالیز...) و کشت برنج در بستر خاک معمولی در جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه آب و کاهش نیروی کار.

محیط زیست

1مدیریت ریزگردها و تثبیت شنهای روان 2استفاده بهینه از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده 3چگونگی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید آب شیرین در مناطقی که آب شور وجود دارد 4تولید بسته های تجزیه پذیر از مواد اولیه ارزان در مناطق روستایی و استفاده از آنها در فروشگاههای مختلف 5چگونگی پایدار سازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و رعایت تولید پایدار در بخش کشاورزی 6بررسی عوامل آلوده کننده آبهای سطحی و زیر زمینی و راهکارهای رفع این مشکل 7استفاده از روشهاي نوين و تلفيقي با روشهاي سنتي در تصفيه آب و پساب 8پدافند غير عامل و مديريت بحران در آب و محيط زيست 9تعيين ارزش اقتصادي منابع طبيعي، تالابها و ... 10ارزيابي اقتصادي ذخاير گونه هاي مختلف (ارائه راهکار جهت پويايي جمعيت آنها و رهنمودهاي لازم براي حفاظت آنها) 11 تلفيق رويکرد اقتصادي محيط زيست در ارزيابي و پايش محيط زيستي 12 تدوين الگوي سياست محيط زيست در مقياس هاي متعدد برنامه ريزي کشور (از لحاظ استراتژيک تا عملياتي) 13حفظ اکوسيستم هاي آبي و خشکي (آسيب شناسي و بهره وري) 14پژوهش و ارائه جایگاه اخلاق حرفه ای، فرهنگ و دانش بومی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

بازدید این خبر : 470

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار دانشکده:
   برگزاری مراسم کاشت نهال در جنگل آموزشی- پژوهشی دکتر بهرام نیا

جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 407750
تعداد بازدید امروز: 421
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو