دانشکده علوم جنگل

برنامه زمانبندي ارائه دروس مقطع كارشناسي گرایش جنگلداری وجنگلشناسی واکولوزی جنگل(از ورودی 92وبعد)

رديف

دروس ترم اول

واحد

پيشنياز دروس

رديف

دروس ترم دوم

واحد

پيشنياز دروس

نظري

عملي

نظري

عملي

1

انديشه اسلامی(1)

2

-

-

1

آمار و احتمالات

2

1

رياضيات عمومي

2

رياضيات عمومي

3

-

-

2

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

-

-

3

فيزيك عمومي

2

1

-

3

زمین شناسی

2

1

-

4

شیمی عمومی

2

-

-

4

مبانی اکولوژی

2

1

-

5

زبان انگلیسی

3

-

-

5

فارسی عمومی

3

-

-

6

گیاهشناسی (سیستماتیک)

2

1

-

6

هوا و اقلیم شناسی

2

1

فيزيك عمومي


7

تربيت بدني(1)

-

1

-

7

درخت شناسی (1)

2

1

گیاهشناسی (سیستماتیک)

جمع واحدها

17

جمع واحدها

20

رديف

دروس ترم سوم

واحد

پيشنياز دروس

رديف

دروس ترم چهارم

واحد

پيشنياز دروس

نظري

عملي

نظري

عملي

1

اخلاق اسلامی

2

-

-

1

جاده سازي جنگل (1)

2

1

مساحي و نقشه برداري

2

مساحی و نقشه برداری

2

1

ریاضیات عمومی

2

انديشه اسلامي (2)

2

-

اندیشه اسلامی (1)

3

جامعه شناسی روستایی

2

-

-

3

مباني سنجش از دور

2

1

-

4

خاکشناسی عمومی

2

1

شیمی عمومی

4

پارکها و ذخیره گاههای جنگلی

1

1

جنگلشناسی (1)

5

هیدرولوژی عمومی

2

1

هوا و اقلیم شناسی

5

اندازه گیری جنگل (1)

2

1

آمار و احتمالات

6

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

1

1

-

6

خاکشناسی جنگل

2

1

خاکشناسی عمومی

7

جنگل شناسی (1)

2

1

مبانی اکولوژی

7

حقوق و قوانین منابع طبیعی

2

-

-

8

درخت شناسی (2)

1

1

درخت شناسی (1)

8

اقتصاد عمومی

2

-

-

جمع واحدها

20

جمع واحدها

20

رديف

دروس ترم پنجم

واحد

پيشنياز دروس

رديف

دروس ترم ششم

واحد

پيشنياز دروس

نظري

عملي

نظري

عملي

1

اکولوژی جنگل

2

1

مبانی اکولوژی

1

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

-

2

جنگلداری (1)

2

1

اندازه گیری جنگل (1) و

جاده سازی (1)

2

جنگلشناسی 2

2

1

جنگلداری1 وجنگلشناسی 1

3

اندازه گیری جنگل (2)

2

1

اندازه گیری جنگل (1)

3

حمایت جنگل

1

1

-

4

اقتصاد جنگل

2

-

اقتصاد عمومی

4

فیزیولوژی درختان جنگلی

1

1

-

5

بهره برداری جنگل

2

1

-

5

جنگلداری2

2

1

جنگلداری1 وجنگلشناسی 1

6

ژنتیک جنگل

1

1

-

6

سیاست جنگل

2

-

-


7

مبانی کشت بافت و بیوتکنولوژی

1

1

گیاهشناسی


7

مبانی بیماری شناسی گیاهی

1

1

-

8

حمل ونقل چوب

2

1

بهره برداری جنگل

8

تکنولوژی بذور درختان جنگلی

1

1

-

9

جلسه بحث

-

1

-


جمع واحدها

20

10


جمع واحدها

20رديف

دروس ترم هفتم

واحد

پيشنياز دروس

رديف

دروس ترم تابستانه

(بین ترم 6و7)

واحد

پيشنياز دروس


نظري

عملي


نظري

عملي

1

پروژه

-

3

1

انقلاب اسلامی وریشه های آن

2

-

-


تعداد کل واحدهای درس دوره کارشناسی: 137 واحد

واحدهای عمومی 21، پایه 20، اصلی 30، تخصصی الزامی 36، تخصصی گرایشی 30

برنامه ها بر اساس رعایت پیش نیاز تنظیم گردیده است و رعایت آن الزامی است


2

دانش خانواده و جمعیت

2

-

-

3

زبان تخصصی

2

-

-

4

جنگلکاری ونهالستانهای جنگلی

2

1

درخت شناسی 1

5

بیوتکنولوژی جنگل

1

1


6

جاده سازی 2

2

1

خاکشناسی عمومی و

جاده سازی 1


7

اگروفارستری

2

-

-

8

تربیت بدنی (2)

-

1

تربیت بدنی (1)


9


جمع واحد

17390 :تعداد دفعات بازید


جستجو


زبان

زبان دلخواه:

آمار کلی


تعداد کل بازدید: 407718
تعداد بازدید امروز: 389
تعداد کاربران آنلاین: 1

آمار بازدیدکنندگان

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.
صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

علوم جنگل | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو