قابل توجه دانشجویان دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

قابل توجه دانشجویان دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

جهت ارتباط دانشجویان گرامی با گروه آموزشی مربوطه،  لینک­های زیر ایجاد گردیده است. از دانشجویانی که تاکنون عضو گروه مربوطه نیستند، تقاضا می­شود هر چه سریعتر عضو این گروه­ها گردند.

 

دانشکده علوم جنگل

اطلاع رسانی دانشکده از طریق گروه واتساپی https://chat.whatsapp.com/Cwp5boDCeyM0rJjSlHIJr9  انجام می­شود. دانشجویان عزیز می­توانند تقاضاهای خود را به ایمیل دانشکده gorgan.sfe@gmail.com  ارسال و از طریق شماره واتساپی 093912711930 ( خانم الازمنی ) پیگیر امور خود باشند.

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

اطلاع رسانی دانشکده از طریق کانال واتساپی  https://chat.whatsapp.com/JK9g2R6Lpj3CDtMYevRDfl  انجام می­شود. دانشجویان عزیز می­توانند تقاضاهای خود را به ایمیل دانشکده wpgorgan@gmail.com ارسال و از طریق شماره واتساپی 09031448988 ( آقای کر) پیگیر  امور خود باشند.