برگزاری کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش درخت پالونیا با رویکرد کسب و کار دانش بنیان

در آخرین روز هفته پژوهش کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش گونه درختی پالونیا با رویکرد ایجاد کسب و کار دانش بنیان با حضور دانشجویان و جمعی از کارکنان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرگان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید. در این کارگاه مهندس ایوب رضایی ابتدا ضمن معرفی درخت پالونیا، توضیحاتی در مورد مبدا و انواع واریته­ها و کاربردهای آنآن خدمت علاقه­مندان حاضر در این کارگاه ارائه دادند.سپس ایشان به اهمیت درخت پالونیا و توجیه اقتصادی این گونه در ایران با توجه به اجرای طرح تنفس و نیاز صنایع داخل کشور به چوب و عدم واردات چوب مورد نیاز صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اشاره نمودکه درخت پالونیا با توجه به سرعت رشدبالا و میزان حجم چوب تولیدی زیاد در مقایسه با سایر گونه سریع­الرشد در حال حاضر می­تواند بهترین گزینه جهت زراعت چوب و تامین کننده چوب کشور باشد.همچنین ایشان ضمن معرفی روش­های مختلف تکثیر و پروش پالونیا، بهترین روش برای تکثیر این گونه را با توجه به تجربه خود روش قلمه ریشه معرفی کرد و تمام  مراحل انجام این روش از زمان کاشت تا برداشت و نکات مورد توجه را در این روش به طور کامل بیان نمودند. در پایان شرکت­کنندگان با حضور در نهالستان مهندس رضایی واقع در سایت کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از نزدیک و به صورت عملی با شیوه تکثیر و پرورش درخت پالونیا آشنا شدند. همچنین هدیه­ای به رسم یادبود تقدیم آقای مهندس ایوب رضایی گردید.