پیام تسلیت در پی ضایعه درگذشت دکتر محمدرضا ماستری فراهانی

ضایعه درگذشت همکار عزیزمان شادروان دکتر محمدرضا ماستری فراهانی که مفتخر به نشان فرزند شهید بود را، به خانواده محترم و معزز آن عزیز سفر کرده، جامعه فرهیخته دانشگاهی و علی الخصوص اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.