دانشکده علوم جنگل  

برنامه های بین المللی
مرزهای دانش در زمینه بهینه‌سازی زنجیره تامین بیوماس و چوب آلات صنعتی

در راستای افزایش همکاری های مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با موسسات تحقیقاتی بین المللی، دانشکده علوم جنگل اقدام به اجرای یک وبینار مشترک با موضوع "مرزهای دانش در زمینه بهینه‌سازی زن...


تصویر

مدل عمومی سیستم¬های حمل و نقل و لجستیک توافقی در جنگل

در این کارگاه، پروفسور میکاییل رانکویست از گروه مهندسی صنایع دانشگاه لاوال و صاحب کرسی منابع طبیعی و تحقیق در عملیات در کانادا به ارائه و اشتراک گذاشتن بخشی از تجربه تحقیقاتی و عملیاتی خود در زمینه سی...


تصویر

تولید بیوچار از ضایعات لیگنوسلولزی برای بهسازی خاک: ترسیب کربن و پیامدهای زیست محیطی آن

در این کارگاه تخصصی، دکتر آستریوس (پژوهشگر گروه تکنولوژی و توسعه پایدار در دانشگاه KTH) به تشریح استفاده کاربردی از بیوچار برای احیای خا¬ک¬های آلوده و ترسیب کربن ناشی از آن پرداخت.ای...


تصویر