دانشکده علوم جنگل  

جنگل آموزشی - پژوهشی دکتر بهرام نیا


جنگل آموزشی و پژوهشی

  • معرفی

با توجه به اینکه علوم جنگل از علوم کاربردی محسوب می گردند، بدون آموزش عملی دانشجویان امکان پرورش کارشناسان زبده و کارامد در عمل امکان پذیر نمی باشد.  گذشته از این با توجه به اینکه تحقیقات جنگل معمولا فرآیندی طولانی بوده و دستیابی به یافته های جدید نیازمند فراهم سازی بستر و استفاده از مجموعه اطلاعاتی منسجم و جامع از منابع جنگلی است، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مدیریت دو سری از جنگل شصت کلاته  شهرستان گرگان را به دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار نموده است ، جنگل آموزشي پژوهشي شصت كلاته گرگان در شيب­هاي شمالي سلسله جبال البرز واقع شده است و اين سلسله جبال به صورت شرقي غربي در جنوب درياي خزر امتداد دارند. اين جنگل در عرض جغرافيايي 36 درجه و 41 دقيقه تا 36 درجه و 45 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 54 درجه و 20 دقيقه تا 54 درجه و 24 دقيقه شرقي قرار گرفته است. مساحت آن 3716 هكتار مي باشد. ميزان بارندگي متوسط ساليانه در آن 649 ميلي­متر مي­باشد.جنگلهای سری در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا در حوزه آبخیز 85 طرح جامع جنگل های شمال کشور قرار داشته و حدود 8 کیلومتر تا جاده آسفالته گرگان – ساری فاصله دارد. حاصل این مدیریت آموزش تعداد زیادی از دانشجویان این دانشکده در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نیز انجام تحقیقات گسترده ای در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بوده است که نتایج حاصل از آنها در نشریات داخلی و بین المللی مختلف و همچنین مجامع علمی داخل و خارج از کشور ارائه شده است. هم اکنون دکتر علی اکبر پورملکشاه از طرف دانشکده علوم جنگل مسئولیت اداره طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا با همکاری اساتید گروه جنگلداری در جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته را به عهده دارند

 

مدیریت جنگل آموزشی دکتر بهرام نیا 

 دکتر علی اکبر پور ملکشاه

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 مهر 1400 - 15:11