دانشکده علوم جنگل  

جنگل آموزشی - پژوهشی دکتر بهرام نیا


جنگل آموزشی و پژوهشی

با توجه به اینکه علوم جنگل از علوم کاربردی محسوب می گردند، بدون آموزش عملی دانشجویان امکان پرورش کارشناسان زبده و کارامد در عمل امکان پذیر نمی باشد.  گذشته از این با توجه به اینکه تحقیقات جنگل معمولا فرآیندی طولانی بوده و دستیابی به یافته های جدید نیازمند فراهم سازی بستر و استفاده از مجموعه اطلاعاتی منسجم و جامع از منابع جنگلی است، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مدیریت دو سری از جنگل شصت کلاته  شهرستان گرگان را به دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگذار نموده است ، جنگل آموزشي پژوهشي شصت كلاته گرگان در شيب­هاي شمالي سلسله جبال البرز واقع شده است و اين سلسله جبال به صورت شرقي غربي در جنوب درياي خزر امتداد دارند. اين جنگل در عرض جغرافيايي 36 درجه و 41 دقيقه تا 36 درجه و 45 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 54 درجه و 20 دقيقه تا 54 درجه و 24 دقيقه شرقي قرار گرفته است. مساحت آن 3716 هكتار مي باشد. ميزان بارندگي متوسط ساليانه در آن 649 ميلي­متر مي­باشد.جنگلهای سری در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا در حوزه آبخیز 85 طرح جامع جنگل های شمال کشور قرار داشته و حدود 8 کیلومتر تا جاده آسفالته گرگان – ساری فاصله دارد. حاصل این مدیریت آموزش تعداد زیادی از دانشجویان این دانشکده در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نیز انجام تحقیقات گسترده ای در قالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بوده است که نتایج حاصل از آنها در نشریات داخلی و بین المللی مختلف و همچنین مجامع علمی داخل و خارج از کشور ارائه شده است.اکنون مهندس علی اکبر محمد علی پورملکشاه از طرف دانشکده علوم جنگل مسئولیت اداره طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا در جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته را به عهده دارند

 

مدیریت جنگل آموزشی دکتر بهرام نیا 

 مهندس ملکشاه

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 بهمن 1399 - 13:59