دانشکده علوم جنگل  

ریاست دانشکده


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی مشکور

دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب

ایمیل: Mashkour@gau.ac.ir

شماره تلفن  ۳۲۴۲۷۰۵۰-۰۱۷     :داخلی ۱۲۰

فاکس: ۳۲۴۲۷۱۷۶-۰۱۷

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 24 فروردین 1400 - 16:36