دانشکده علوم جنگل  

اخبار دانشکده

جلسه مشترک دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.

نشست همکاری های مشترک دانشکده علوم جنگل با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با حضور رئیس دانشکده، مدیران گروه های علمی، مدیر کل، معاون و روسای ادارات مربوطه در محل اداره کل منابع طبیعی بر...

برگزاری کارگاه تخصصی تولید و پرورش قارچ خوراکی- دارویی شی¬تاکه

در راستای اجرای برنامه ­های کارآفرینی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشکده علوم جنگل، برنامه­ زیر به اجرا درآمد. ردیف عنوان کارگاه آموزشی زم...